change to english

Dołącz do naszego
Globalnego Zespołu
Finansów w Warszawie

Aplikuj teraz

Finansów Dział Finansów


Dział Finansów uczestniczy w każdym obszarze biznesowym naszej organizacji w celu rozumienia i zarządzania ryzykiem, mierzenia efektywności finansowej i tworzenia rozwiązań poprzez metody ilościowe i prognozowanie.

Dział Skarbu pracuje ściśle z Dyrektorem ds. Finansów (CFO) oraz innymi członkami kadry kierowniczej w celu zarządzania finansowaniem firmy, płynnością, kapitałem i relacjami z wierzycielami oraz regulatorami. Dział odgrywa kluczową rolę w strategicznych i analitycznych projektach całej organizacji, mając wyjątkowy wgląd w działalność biznesową firmy oraz jej wydajność.

Dział Doradztwa i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym (CRMA) ściśle współpracuje z Dyrektorem ds. Ryzyka i kadrą kierowniczą w celu zarządzania ryzykiem kredytowym Goldman Sachs. Specjaliści Kredytowi chronią kapitał firmy używając rozległej wiedzy na temat naszych klientów, rynków i produktów, aby podejmować decyzje o akceptowanym przez firmę poziomie ryzyka. Zatrudniając ponad 400 specjalistów, CRMA działa w 12 biurach na całym świecie. CRMA daje wyjątkową szansę rozwoju szeregu umiejętności zawodowych i biegłości w dziedzinie zarządzania ryzykiem podczas pracy doradczej i przy transakcjach finansowych.

Dział Zarządzania Ryzykiem Modeli (MRM) jest wielodziedzinową grupą ekspertów metod ilościowych Goldman Sachs, działającą w USA, Europie i Azji. Głównym jej zadaniem jest zarządzanie ryzykiem pojawiającym się podczas wykorzystywania modeli ilościowych we wszystkich przedsięwzięciach firmy – od modeli używanych do wyceny instrumentów pochodnych do modeli używanych w zarządzaniu ryzykiem, płynnością i wyliczaniem kapitału. Oprócz dokonywania niezależnych przeglądów modeli tej klasy w celu stwierdzenia ich poprawności, spójności teoretycznej i trafności zaimplementowania, grupa jest także odpowiedzialna za szacowanie ryzyka związanego z wyborem modelu, np. poziom ryzyka związany z wyborem modelu w różnych kontekstach takich jak wycena egzotycznych opcji czy przy obliczaniu kapitału.

Goldman Sachs Goldman Sachs

W Goldman Sachs jestesmy dumni z bycia atrakcyjnym pracodawcą i dokładamy starań by stworzyć pozytywne środowisko pracy dla każdego, kto jest częścią naszej organizacji.

Będziesz częścią
naszego dynamicznie
rozwijającego się biura
w Warszawie
Cenimy sobie różnorodność
i z chęcią poznamy Twój
punkt widzenia oraz
wysłuchamy Twoich pomysłów
Oferujemy najlepsze
w swojej klasie
programy szkoleń
i doradztwa na każdym
etapie Twojej kariery
Nasi pracownicy chcą
być ważną częścią
społeczności, w których
żyją i pracują
Nasi specjaliści mają możliwość
zmierzenia sie z najbardziej
interesującymi wyzwaniami
i współpracy
z wpływowymi liderami
Oferujemy bardzo
konkurencyjne
wynagrodzenia
i ofertę świadczeń
Nasza kultura opiera się
się na pracy w zespole, ale
jednocześnie rozwijamy
i nagradzamy indywidulane
osiągniecia naszych pracowników
Poszukujemy wyróżniających się

kandydatów kandydatówktórzy dołączą do naszego Działu Finansów

Wymagania wobec kandydatów:

Bardzo dobre umiejętności analityczne, szczególnie w obszarze metod ilościowych

Zdolność pracy nad wieloma projektami równolegle przy jednoczesnym przykładaniu uwagi do detali

Zdolność do nawiązywania i budowania relacji z osobami z różnych departamentów, o różnym stażu pracy

Zainteresowanie i dobra znajomość sektora finansów, rynków finansowych i zagadnień gospodarczych

Bardzo dobre umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej (w języku angielskim)

Dodatkowym atutem jest doświadczenie zawodowe w pokrewnych obszarach

Będziesz:

 • Tworzyć kluczowe metryki ryzyka używane w codziennym zarządzaniu ryzykiem
 • Monitorować ryzyka związane z płynnością, które odnoszą się do biznesowej działalności firmy
 • Rozwijać i implementować modele płynności finansowej i stress testów
 • Optymalizować poziom i kompozycję kapitałów własnych w odniesieniu do profili ryzyka
 • Analizować nowe inicjatywy biznesowe i produkty w celu oszacowania ryzyka związanego z ich płynnością oraz wymagań dotyczących finansowania i wymogów kapitałowych
 • Tworzyć prezentacje związane z płynnością, finansowaniem i kapitałem w celu omawiania ich z zarządem, kierownictwem, kontrahentami/klientami, agencjami ratingowymi i regulatorami
 • Analizować finansowy potencjał kontrahentów firmy w transakcjach instrumentami pochodnymi oraz kredytobiorców (analiza ilościowa i jakościowa), w celach związanych przeprowadzaniem procesów biznesowych i ciągłego monitorowania ryzyka
 • Przygotowywać wewnętrzne oceny zdolności kredytowej oraz ustanawiać i monitorować limity kredytowe
 • Szacować i mierzyć ryzyko kredytowe transakcji, określać ich warunki oraz je zatwierdzać
 • Składać raporty kadrze kierowniczej oraz komunikować się z regulatorami i zewnętrznymi podmiotami w zakresie związanym z zarządzaniem ryzykiem
 • Rozwijać i zarządzać relacjami z innymi obszarami firmy, m.in. Sprzedażą i Tradingiem, Bankowością Inwestycyjną, Działem Operacji, Zarządzaniem Zabezpieczeniami, Działem Prawnym, Działem Zgodności, Działem Technologii
 • Używać umiejętności analitycznych i metod ilościowych, w celu analizy rozbudowanych modeli matematycznych, testować ich założenia i implementacje
 • Korzystać z wiedzy o rynku w celu zrewidowania użycia konkretnych modeli i wskazania ich potencjalnych słabości i ograniczeń
 • Projektować i stosować alternatywne modele służące obliczaniu ryzyka modeli
 • Prowadzić dyskusje dotyczące rezultatów analizy modeli z przedstawicielami biznesowymi i kadrą kierowniczą
Wybierz poziom swojego

doświadczenia doświadczenia

to find the most suitable position:

Zacznij swoją karierę z Goldman Sachs. Oferujemy rozmaite stanowiska, od staży aż po stałą pracę na pełen etat. Na każdym z naszych stanowisk będziesz mieć możliwość dowiedzenia się więcej o naszej firmie, kulturze i sektorze usług finansowych.

Program: Nowy Specjalista

 • Co to jest:
  Praca na pełen etat dla osób zaczynających pracę zawodową.
 • Dla kogo:
  Studenci i absolwenci, którzy mają minimalne doświadczenie zawodowe i którzy mogą pracować w pełnym wymiarze godzin w roku 2018.
 • Termin składania aplikacji (semestr zimowy 2017):
  Niedziela, 19 listopada 2017 r.
 • Termin składania aplikacji (semestr letni 2018):
  Niedziela, 25 marca 2018 r.

Program: Letni Staż

 • Co to jest:
  Dziesięciotygodniowy staż zaprojektowany, aby umożliwić studentom poznanie charakterystyki pracy w Dziale Finansów.
 • Dla kogo:
  Studenci i absolwenci, którzy mogą pracować przez 10 tygodni w lecie 2018 oraz którzy mogą rozpocząć pracę na pełen etat w roku 2019.
 • Termin składania aplikacji (semestr zimowy 2017):
  Niedziela, 19 listopada 2017 r.
 • Termin składania aplikacji (semestr letni 2018):
  Niedziela, 25 marca 2018 r.

Program: Pierwszy Rok

 • Co to jest:
  Roczny staż w niepełnym wymiarze czasu pracy, przeznaczony dla studentów studiów magisterskich chcących poznać charakterystykę pracy w Dziale Finansów.
 • Dla kogo:
  Studenci studiów magisterskich szukający pracy w niepełnym wymiarze czasu (odpowiadający czterem dniom w tygodniu) i którzy mogą rozpocząć pracę na pełen etat w roku 2018.

 • Stażystom, którzy sprawdzą się w swojej roli oferujemy w kolejnym roku możliwość dołączenia do naszego zespołu w ramach stałego zatrudnienia!

Aplikuj Teraz

Rozwijaj swoją karierę z Goldman Sachs. Pośród doświadczonych specjalistów, szukamy osób, które cechuje dążenie do doskonałości, trzymanie się własnych zasad oraz wiara w siłę zespołu.

Dowiedz się więcej o Dziale Finansów poznając członków naszego zespołu.

Jak

aplikować aplikować

Profesjonaliści

Odwiedź gs.com/careers i aplikuj w sekcji Expierienced Professionals - wyszukaj stanowiska względem regionu (EMEA) i działu (Finance).


Studenci i Absolwenci

Odwiedź gs.com/careers i aplikuj w sekcji Students and Graduates -podaj stanowisko, dział oraz lokalizację w swojej aplikacji.

Prowadzimy rekrutację do

działów działów w Warszawie

Wybierz interesujący Cię obszar i sprawdź jak możesz się rozwijać.

Czekamy na Ciebie

wydarzeniach na naszych wydarzeniach!

Aby poznać więcej szczegółów lub zarejestrować się na wydarzenie, odwiedź stronę My GS Events, zaloguj się i wyszukaj wydarzenia w interesującym Cię kraju.